Formularz dobrych praktyk - 2014


FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW

Należy wypełnić poszczególne pola.

UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż dwie strony.

 

METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI

Województwo:

wielkopolskie

Powiat:

ostrowski

Miejscowość:

Wysocko Małe

Nazwa szkoły/instytucji:

Zespół Szkół w Wysocku Małym

Adres:

Wysocko Małe, ul. Kościelna 22, 63-421 Przygodzice

Telefon:

(62) 592 69 777

e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona www:

zs-wysockomale.edu.pl

 

 

 

 

Cele podejmowanych działań

1.Rozpoznawanie i identyfikowanie zdolności uczniów, aby zaproponować odpowiednie działania, programy, zajęcia edukacyjne pozwalające na rozwój zdolności.

2.Wszechstronny rozwój uczniów zdolnych i uzdolnionych, pozwalający im na odnoszenie sukcesów, poczucie szczęścia, radzenie sobie w dorosłym życiu.

3.Kształtowanie otwartości na świat, kreatywności, umiejętności podejmowania śmiałych decyzji, współpracy, dzielenia się wiedzą, radości płynącej z odkrywania pasji .

Przykłady systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych

A)Skupienie dzieci i młodzieży w zespołach, grupach, kołach, które działając cyklicznie, systematycznie i w określonym kierunku rozwijają zainteresowania i talenty:
1. Uzdolnienia polonistyczne rozwijane są na wszystkich etapach kształcenia w naszej szkole jako Koła Języka Polskiego. Dzięki współpracy polonistów ze szkoły podstawowej i gimnazjum propaguje się kulturę żywego słowa i sztukę poprawnego pisania. Uczniowie mogą uczestniczyć w konkursach ortograficznych, recytatorskich, czytelniczych, spotkaniach autorskich oraz współtworzyć szkolną gazetkę „Gimbeściak”.
2. Uzdolnienia matematyczne rozwija się także dzięki ścisłej współpraca nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia, aby wyłonić i zachęcić dzieci uzdolnione do polubienia i pasjonowania się tym trudnym przedmiotem. Uczniowie spotykają się na zajęciach Kół Matematycznych, biorą udział w konkursach szkolnych (np. Mistrz Tabliczki Mnożenia, Tęga Głowa), międzyszkolnych i ogólnopolskich, skupiają się w Klubie Zakręconych Kostką Rubika, układają tangramy, grają w sudoku.
3. Uzdolnienia muzyczne można rozwijać w szkolnym zespole wokalnym Violinki, który w bieżącym roku szkolnym uczcił 5-lecie swojej działalności. Chętni uczniowie ćwiczą rozwój wokalny oraz poznają szeroki repertuar pieśni i piosenek. Dzięki swojemu profesjonalizmowi uświetniają akademie szkolne i gminne, imprezy środowiskowe (np. Koncert Kolęd, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, Festyn Rodzinny) i organizowane przez społeczność lokalną, biorą udział w konkursach piosenki.
4. Uzdolnienia przyrodniczo – turystyczne rozwija się dzięki takim formom działalności jak: Szkolne Koło Turystyczne, Szkolone Koło Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, współpraca z Fundacja na rzecz Doliny Baryczy. Uczniowie w szkole podstawowej zostali objęci cyklem rajdów pieszych pt: „Szkolna wędrówka doda Ci zdrówka”, dzięki czemu w każdej porze roku organizowane były rajdy piesze po najbliższej okolicy. W sumie w tym roku szkolnym dzieci przeszły ok. 250 km! W gimnazjum odbywały się rajdy rowerowe we współpracy z PTTK oraz na wyznaczonych autorskich trasach, które zostały opisane w formie przewodnika pt.: „Pagórkami po nizinie”. Poza tym uczniowie brali udział w obserwacji i liczeniu ptaków, rozpoznawaniu roślin i zwierząt w terenie, brali udział w konkursach fotograficznych.
5. Uzdolnienia sportowe rozwijane są dzięki systematycznie odbywającym się zajęciom sportowym – m.in. na ściance wspinaczkowej, siatkówki, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, kole tańca. Poza tym dzieci i młodzież może uczestniczyć w obozach sportowych letnich i zimowych, niezliczonych zawodach, projektach i programie ministerialnym „Szkoła w ruchu”.

Sposoby pracy z uczniem zdolnym, w tym ciekawe metody i formy pracy

Indywidualne przygotowanie do konkursów, poszerzanie wiedzy i umiejętności np. poprzez udział w warsztatach, praca metodą projektu, spotkania z ciekawymi i kreatywnymi ludźmi, udział w festiwalach nauki, stosowanie metody wzajemnego nauczania, przygotowywane fragmentów lekcji, wzmacnianie motywacji przez ukazywanie wykonanej pracy jako jednego z wielu kroków do osiągnięcia nadrzędnego celu, odkrywanie praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy (np. komunikowanie się z obcokrajowcami w trakcie wymiany międzynarodowej Comenius, planowanie wycieczki, rozumienie otaczających zjawisk fizycznych itp.)

Przykłady indywidualizacji i różnicowania treści, metod, form pracy z uczniem zdolnym

1.Wykorzystanieuzdolnień uczniów w czasie ciekawych projektów i akcji szkolnych, np. pokaz szybkości w układaniu kostki Rubika w trakcie Nocy Europejskiej w szkole, pokaz akrobatycznej jazdy na rowerze – wykorzystanie do nakręcenia filmu promującego życie szkoły „School  is happy”, pokaz samodzielnie ułożonego układu tanecznego na Festynie Rodzinnym i wykorzystanie go w konkursie filmowym „Flesz na Europę”.
2. Stała współpraca z nauczycielem – mentorem, która pozwala na wybór zadań dodatkowych zgodnych z zainteresowaniami ucznia oraz wyszukiwanie wraz z nim kreatywnych form rozwoju:  możliwości spotkań, wizyt, konkursów, warsztatów  itp.
3. Prowadzenie fragmentów lekcji, opracowanie części lekcji wymagających przeszukiwania Internetu, wizualizacji  np. przygotowanie materiałów do wykorzystania na tablicy interaktywnej, stosowanie mikroskopu z wizualizerem, filmów, prezentacji multimedialnych.

Efekty pracy

(m.in. osiągnięcia uczniów)

Efektem współpracy uczniów uzdolnionych z nauczycielami były sukcesy 
a)indywidualne : Mistrz Ortografii Powiatu Ostrowskiego, Złote Pióro Wójta Gminy Przygodzice, I m. w Gminnym Konkursie Matematycznym dla szkoły podstawowej, III m. w konkursie wczesnoszkolnym Polubić Matematykę, wyróżnienie w konkursie gminnym „Złoty Mikrofonik”, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Wokalnym Czerwonak, I m. w powiatowym Konkursie Turystycznym, wyróżnienia w Powiatowym i Regionalnym Konkursie Fotograficznym, II m. w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego i Niemieck.
b) zespołowe: IV m. w Ogólnopolskim Konkursie ORE na najlepszy projekt edukacji globalnej, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Klubów Europejskich „Flesz na Europę”, III m. w rejonie w Turnieju Tuska w Pilce nożnej dziewcząt oraz I m. w gminie w turnieju „Piłkarska kadra czeka” i Im. w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt, , Oskar Gminy Przygodzice dla zespołu Violinki za działalność artystyczną.

Czy szkoła posiada Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów?

 

W szkole wszystkie koła naukowe, przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia dodatkowe są organizowane wówczas, gdy wynika to z diagnozy uzdolnień uczniów, ich potrzeb oraz możliwości współpracy, bazowych i sprzętowych. Nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w korelacji tematów tych zajęć oraz przekazują informację zwrotną o postępach i sukcesach uczniów. Dzięki temu uczniowie zdolni  mogą się w pełni rozwijać.

Współpraca z innymi osobami/ instytucjami działającymi na rzecz ucznia zdolnego

Centrum Edukacji Obywatelskiej – udział w projekcie „Młodzi głosują 2014”,Fundacja Schumana – zdobycie wyróżnienia w konkursie Flesz na Europę i wyjazd 40 uczniów gimnazjum do Warszawy, Biuro Poselskie Andrzeja Grzyba – zorganizowanie Nocy Europejskiej i spotkanie euro posła Andrzeja Grzyba w szkole, IV Liceum Ogólnokszt.– warsztaty fotograficzne, Fundacja na rzecz Doliny Baryczy – warsztaty na nauczycieli m.in. na temat questingu i pracy w terenie, Akademia Uczniowska – Szkolne Koło Naukowe z fizyki, Rada Rodziców –współpraca w organizacji Festynu Rodzinnego, Święta Patrona Szkoły, wizyty międzynarodowej Comenius, wycieczek i rajdów,
Urząd Gminy Przygodzice – spotkanie z Wójtem Gminy Przygodzice, udział w konkursach gminnych, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły – współfinansowanie wyjazdów edukacyjnych.

 
Jesteś tutaj: Strona główna Projekty Szkoła odkrywców talentów Formularz dobrych praktyk - 2014